ექსპერიმენტები

30-11--0001:   აირების მიღება

წყალბადისა და ნახშრორჟანგის მისაღებად ნივთიერებების და შეგროვების მეთოდების შერჩევა.07-05-2019:   „ნავი ბოთლში"

შეძლებს „ნავი" შეცუროს ბოთლში?30-11--0001:   ქლოროფილის გამოყოფა

კლუბის წევრებმა შეაჯამეს თავიანთი ცოდნა ქლოროფილის შესახებ...22-04-2019:   რეაქციის მიმდინარეობის პირობები

ჩატარდა ექსპერიმენტები რეაქციის მიმდინარეობის პირობების დასადგენად.05-04-2019:   „შაქრის გველი"

რა საფრთხე შეიძლება გველოდებოდეს ისეთი აგრესიული ნივთიერებისგან, როგორიც კონცენტრირებული გოგირდმჟავაა?05-04-2019:   „კვამლი უცეცხლოდ"

გჯერათ ქართული ანდაზების ჭეშმარიტების? ალბათ ბევრჯერ დარწმუნებულხართ მათ სიბრძნეში და ბევრჯერ მოგიშველიებიათ საკუთარი მოსაზრების განსამტკიცებლად.08-04-2019:   „ვულკანი"

შესაძლებელია,თქვენს სამუშაო მაგიდაზე აბობოქრდეს ვულკანი ნამდვილი ცეცხლითა და ფერფლით?