ჩვენს შესახებ

მერვე

სსიპ ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის N1 საჯარო სკოლა

მცხეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი მუხრანი

ტელ: 577-625-713

ელ-ფოსტა: klubimerve@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-03-18

კლუბის ხელმძღვანელი: ლალი ბანცური