ჩვენს შესახებ

რადიუმი

სსიპ ქ.ბათუმის N8 საჯარო სკოლა

გრიბოედოვის 35 ქ.ბათუმი

ტელ: 577028717

ელ-ფოსტა: chmaia21@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-03-21

კლუბის ხელმძღვანელი: მაია ჩაგანავა