კლუბის წევრები

ხელმძღვანელი


ლალი ბანცური
ხელმძღვანელი
lalibancuri@gmail.com

 

 

 

წევრები

სალომე აღდგომელაშვილი

გიორგი ბიჭიაშვილი

მარიამ დავითაშვილი

ციალა დალაქიშვილი

სოფო ნებიერიძე

ხატია სანამაშვილი

სალომე ხვთისიაშვილი

ლიკა ბაინდურაშვილი