პრეზენტაციები და პროექტები

30-11--0001:   ,,გოგირდი"

გოგირდი (სიმბოლო S) – პერიოდული სისტემის მეექვსე ჯგუფის ელემენტია. მისი რიგობრივი რიცხვია –16. მასური რიცხვი 32. მაშასადამე, ბირთვი შედგება 16 პროტონისა და 16 ნეიტონისაგან. ბირთვის ირგვლივ 16 ელექტრონია. გოგირდი ტიპური მეტალოიდია, მისი უარყოფითი ვალენტობა ვლინდება სულფიდებში, ნაერთებში SO2 და SO3 და მათ ნაწარმებში გოგირდის ჟანგვის რიცხვი არის +4 და +630-11--0001:   ,,წყალბადი"

წყალბადი არის ყველაზე მსუბუქი და ყველაზე გავრცელებული ქიმიური ელემენტი, რომელიც წარმოადგენს უნივერსის მასის დაახლოებით 75%–ს. ვარსკვლავები ძირითადად შედგებიან წყალბადისაგან პლაზმურ მდგომარეობაში. ბუნებრივი ელემენტური წყალბადი დედამიწაზე შედარებით ნაკლებად გვხვდება. იგი არის ქიმიური ელემენტი ატომური ნომერთ - 1. იგი გამოისახება სიმბოლო H30-11--0001:   ,,აზოტი"

აზოტი არამეტალია. მისი ელექტროუარყოფითობა ტოლია 3.04. იგი გარესავალენტო შრეზე შეიცავს 5 ელექტრონს და ამიტომაც უმეტეს ნაერთებში იგი სამ ვალენტიანია. აზოტის მოლეკულაში აზოტის ატომებს შორის არსებული სამმაგი ბმა მტკიცეა, რაც განაპირობებს აზოტის ინერტულობას. აზოტი განიცდის პოლიმერიზაციას და გადადის ერთმაგ ბმიან კუბურ სტრუქტურაში. ეს სტრუქტურა მსგავსია ალმასისა და ორივეს აქვს ძალიან მდგრადი კოვალენტური ბმა. N4 -ს აზოტის ალმასს უწოდებენ03-06-2019:   ,,ქლორი"

თხევადი ქლორის სახელწოდებაა ქლორინი. თხევადი ქლორი განეკუთვნება მაღალი საშიშროების ნივთიერებას. მას გამაღიზიანებილი და მხუთავი თვისებები აქვს. არ იწვის, არის ძლიერი დამჟანგავი, ხელს უწყობს მრავალი ორგანული ნივთიერების წვას, ხანძარსაშიშია აალებად ნივთიერებებთან კონტაქტში. წყლაბადთან ერთად ქმნის ფეთქევადსაშიშ ნაერთს. ქლორით მოწამვლის სიმპტომებია - ხველა, სიმშრალე პირის ღრუში, ღებინება, ტკივილი მკერდის არეში, მწვავე ტკივილი მუცლის ზედა არეში, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, ღებინების შეგრძნება, საერთო სისუსტე და ციება. მოწამლულებს მედიკამენტოზურ მკურნალიბასთან ერთად დიდი რაოდენობის რძეს ასმევენ.29-05-2019:   ,,სისუფთავე ჯანმრთელობის ნაცვლად"

მოსწავლეებმა აწარმოეს კვლევა, თუ როგორ უნდა შევარჩიოთ სარეცხი საშუალებები.30-11--0001:   ,,სამკურნალო მცენარეები"

სამკურნალო მცენარეები მედიცინასა და ვეტერინარიაში სამ- კურნალოდ ან პროფილაქტიკის მიზით გამოყენებად მცენარე- თა დიდი ჯგუფია. მათი შესწავლა და გამოყენება შორეულ წარ-სულს უკავშირდება. ამას ადასტურებს უძველესი წერილობითი თუ ზეპირსიტყვიერი წყაროები.ჯერ კიდევ 3-4 ათასი წლის წინ ეგვიპტეში ცნობილი ყოფილა მრავალი მცენარე,რომლებიც გა- მოიყენებოდა სხვადასხვაგვარ დაავადებათა სამკურნალოდ.უძ-ველესი ისტორია აქვს ჩინეთის, ტიბეტის, ინდოეთის,საბერძნე- თის ხალხურ მედიცინაში სამკურნალო მცენარეების გამოყენე- ბას .ჰიპოკრატეს თავის ნაშრომებში 200-ზე მეტი სამკურნალო მცენარე აქვს მოხსენიებული.30-11--0001:   ,,საწვავი"

საწვავი ეწოდება ყველა იმ ნივთიერებას, რომლის წვით ან შემადგენლობის შეცვლით შეგვიძლია მივიღოთ ენერგია. საწვავის გამოყენებით, ენერგიის მიღება შესაძლებლია ორი გზით. 1. ქიმიური საშუალებებით - წვით ან ჟანგვით. 2. ბირთვული გზებით, როგორიცაა მაგალითად ატომის დაშლა.30-11--0001:   ,,შესაფუთი საშუალებები"

უძველესი დროიდან შეფუთვას ჰქონდა ყველაზე ელემენტარული და პირდაპირი დანიშნულება: მასუ უნდა დაეცვა პროდუქტი დაზიანებისგან, მაგრამ თანამედროვე გამძაფრებული კონკურენციის პირობებში შეფუთვა, შეიძლლება ითქვას ბრენდისათვის ლიდერის პოზიციის დასაკავებლად ერთ-ერთ უმთავრესი საშუალება გახდა. შეფუთვა დიდ როლს ასრულებს პროდუქტის ცნობადობაში23-05-2019:   ,,ქიმია და კოსმეტიკა"

“მართალია, კოსმეტიკას ძველმა ეგვიპტელებმა დაუდეს საფუძველი, მაგრამ შენი მაკიაჟი მაინც სულელურად გამოიყურება" დღეს ქალების დიდი ნაწილი (და მამაკაცების მცირე ნაწილი) ატარებს მაკიაჟს ყოველდღიურად. ამას ძალიან მარტივი მიზეზი აქვს: მათ უნდათ, რომ კარგად გამოიყურებოდნენ. პიგმენტის მცირე შეხებასა და უბრალო თვალის ჩრდილსაც კი შეუძლიათ ძალიან განსხვავებული გახადონ ადამიანი. მათ შეუძლიათ დაფარონ ხარვეზები კანზე და გააუმჯობესონ სახის ვიზუალი. მაკიაჟის წინააღმდეგ გამოსული ფემინისტების მიუხედავად, კოსმეტიკა და მაკიაჟი მილიარდიან (ან შეიძლება, ტრილიონიან) ინდუსტრიას წარმოადგენს ამერიკასა და მთელს მსოფლიოში.30-11--0001:   ,,ღვინო და ქიმია"

ინფორმაცია სამეგრელო- ზემო სვანეთის რეგიონში გავრცელებული ვაზის ჯიშებისა და ღვინის სახეობების, ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის განვითარების შესახებ უძველესი დროიდან დღემდე; საკუთარი თვალით დანახული ამბავი ქართული ვაზისა და ღვინის შესახებ. ყურძნის წვენის დაღვინებისას მიმდინარე ქიმიური პროცესი, ენოთერაპია(ღვინით მკურნალობა).