ქიმიური ექსპერიმენტები

19-04-2019 წყლის სიხისტე

წყლის სიხისტე სასმელი წყლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. წყლის სიხისტის განსაზღვრისთვის იყენებენ კომპლექსონომეტრულ მეთოდს, რომელიც ეფუძნება წყალში კალციუმის და მაგნიუმის საერთო რაოდენობის განსაზღვრას EDTA-ს ცნობილი კონცენტრაციის ხსნარით, ბუფერულ ხსნარში ინდიკატორ ერიოქრომ შავის თანაობისას. ექვივალენტობის წერილის მაჩვენებელია ჟოლოსფერის ლურჯში გადასვლა.

ნანახია 755-ჯერ