ქიმიური ექსპერიმენტები

01-12-2019 სპილენძის გლიცერატის მიღება

სინჯარაში ჩაასხეს მცირეოდენი სპილენძ (II)ის სულფატის ხსნარი, წვეთ-წვეთობით დაამატეს ნატრიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი, სპილენძ (II)ის ჰიდროქსიდის ცისფერი ნალექის წარმოქმნამდე. მიღებულ ნალექს ასევე წვეთ -წვეთობით დაამატეს გლიცერინი.მიიღეს ლურჯი ფერის გამჭვირვალე ხსნარი.

ნანახია 708-ჯერ