ქიმიური ექსპერიმენტები

30-11--0001 აცეტონის აღმოჩენა იოდოფორმის წარმოქმნით

რეაქტივები: აცეტონის შემცველი ხსნარი,იოდის იოდკალიუმიანი ხსნარი,(2 გ იოდს და 6 გ კალიუმის იოდიდს ვხსნით 100 მლ წყალში),ნატრიუმის ტუტის 10%იანი ხსნარი.

ნანახია 318-ჯერ