ქიმიური ექსპერიმენტები

30-11--0001 „ვულკანი"

კლუბ მერვეს პირველ სამუშაო შეხვედრაზე ჩატარდა სახალისო ექსპერიმენტი „ვულკანი". „ვულკანის" მისაღებად გამოვიყენეთ ამონიუმის ბიქრომატი, მასში ანთებული ასანთის შეტანით იწყება ნივთიერების დაშლა, რაც ნამდვილი ვულკანის ეფექტით მიმდინარეობს. გვაქვს „ლავა" და „ფერფლი" მომწვანო ფერის ქრომის ამფოტერული ოქსიდის სახით.

ნანახია 418-ჯერ