სიახლები

11-02-2020 აცეტონის აღმოჩენა იოდოფორმის წარმოქმნით

სინჯარაში ვასხამთ აცეტონის შემცველ ხსნარს, ვამატებთ 3 მლ იოდის იოდკალიუმიან ხსნარს და მიღებულ ყვითელ ხსნარს წვეთობით ვუმატებთ 10%იანი ნატრიუმის ტუტის ხსნარს ხსნარის გაუფერულებამდე. რეაქციის შედეგად შევამჩნევთ იოდოფორმის ყვითელ კრისტალებს, რომელსაც სპეციფიკური სუნი აქვს. H3C - CO - CH3 CHI3 CH3 + - COONa+ 3NaI + 3H2O 3I 2 +4NaOH ეს რეაქვის მეტად მგრძნობიარეა და შეიძლება აცეტონის აღმოჩენა მეტად განზავებულ ხსნარებშიც კი

ნანახია 496-ჯერ