სიახლები

17-02-2020 ძმარმჟავას ქიმიური თვისებები

კარბონმჟავები – ნახშირწყალბადების ნაწარმებია, სადაც ერთი ან რამდენიმე წყალბადის ატომი ჩანაცვლებულია კარბოქსილის ფუნქციონალური ჯგუფით – კარბონმჟავების ზოგადი ფორმულაა R-COOH. კარბოქსილის ჯგუფის რაოდენობის მიხედვით არჩევენ ერთ, ორ და მრავალფუძიან მჟავებს.

ნანახია 601-ჯერ