სიახლები

23-01-2020 დანამატების გავლენაზე დაკვირვება გრძელდება

ქიმია-ბიოლოგიის კლუბის წევრები აგრძელებენ მცენარეებზე დაკვირვებას. როგორც მოსალოდნელი იყო ჭარბი რაოდენობით შეტანილმა დანამატებზე შეაფერხა მცენარეთა ზრდა და გამოიწვია მცენარეების ფოთლების ცვლილება. შემდეგ ეტაპზე დაგეგმილია სპილენძის იონების სპექტროფოტომეტრული განსაზღვრა წყალში, ამ გზით განისაზღვრება მცენარის მიერ შეთვისებული სპილენძის იონების რაოდენობა.

ნანახია 524-ჯერ