სიახლები

15-06-2019 ბურთულოვანი მოდელები

კლუბის მეურვემ ნინო ბენიძემ ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბ"AQVA"-ს წევრეს შეაქმნევინა ბურთულოვანო მოდელები.დასაწყისში მარტივი მოლეკულის მოდელები შევადგინეთ O2,H2,N2,H2O,CH4,NH3,შემდეგ გავართულეთ H2SO4,H3PO4,K2CO3.გავიხსენეთ ვალენტობის ცნება,გამოვსახეთ სავალენტო ხაზებით,ჯერ სამუშაო რვეულში შევადგინეთ გრაფიკული გამოსახულებები,შემდეგ ფერადი ბურთულებით.

ნანახია 562-ჯერ