სიახლე

27-04-2021 :   ელემენტები, რომლებიც სიცოცხლესთან არიან დაკავშირებული.

მენდელეევის პერიოდული სისტემიდან ცოცხალი ორგანიზმები საკუთარი საჭიროებებისთვის 25 ელემენტს იყენებენ.
ეს ელემენტები ორგანიზმებში პროცენტული შემცველობის მიხედვით პირობითად სამ ჯგუფად არიან დაყოფილი: მაკროელემენტები, მიკროელემენტები და ულტრამიკროელემენტები.
მაკროელემენტების ჯგუფში შედის 11 ელემენტი (O, C, N, H, Ca, K, S, Na, P, Cl, Mg). თითოეული მათგანის შემცველობა ორგანიზმში 0,1%-ს აღემატება;
მიკროელემენტების ჯგუფიც 11 ელემენტს აერთიანებს (B, Cr, Cu, Si, Mn, Fe, Mo, I, F, Zn, Co), რომელთა შემცველობა ორგანიზმში 0,01 - 0,001 %-ის ფარგლებში მერყეობს;
ულტრამიკროელემენტების ჯგუფის ელემენტების (Au, Ag, Pt) შემცველობა ნაკლებია 0,000001%-ზე.

ნანახია 832-ჯერკლუბი: მერვე

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

265

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 635
პრეზენტაციები: 238
ექსპერიმენტები: 212