ექსპერიმენტები

24-06-2020:   სპირტის წვა

სპირტის წვა30-11--0001:   ბამბის ნაჭერი დაწვას გადაურჩა

ბამბის ნაჭერი დაწვას გადაურჩა30-11--0001:   Fe3+ იონის აღმოჩენა

Fe3+ იონის აღმოჩენა30-11--0001:   ფარაონის გველები

კალცი გლუკონატი გახურების შედეგად იშლება. როგორ ფიქრობთ ამ ცდის სათაურს შეესაბამება თუ არა ეს ვიდეო?25-09-2018:   მეცნიერების ფესტივალი, აწსუ 2018

სახალისო ექსპერიენტი