ჩვენს შესახებ

AQVA

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N19 საჯარო სკოლა

ი.გოგებაშვილის N17 ქუთაისი

ტელ:

ელ-ფოსტა: ninobendze11@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 0000-00-00

კლუბის ხელმძღვანელი: ნინო ბენიძე