ქიმიური ექსპერიმენტები

30-11--0001 Fe3+ იონის აღმოჩენა

Fe+3იონების აღმოჩენა,მიიღება სისხლის ფერი Fe(III)თიოციანიტი.

ნანახია 1680-ჯერ